Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Incepând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Protectia datelor personale

Cine suntem

Pachet Eveniment – este denumirea comerciala a S.C. LOS PEPES S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in str. Zorilor nr. 22, bl. 56B, sc. A, etaj 2, ap. 10, Suceava, România, avand numar de ordine in Registrul Comertului J33/277/27.02.2017, cod unic de inregistrare fiscala 37111806.

Cum ne puteti contacta

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru, prin posta sau curier la adresa SC LOS PEPES SRL, str. Zorilor nr. 22, bl. 56B, sc. A, etaj 2, ap. 10, Suceava, România

Principiile noastre

Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.
Datele necesare bunei desfășurări a comunicării cu CLIENȚII noștrii sunt solicitate cu respectarea următoarelor principii:

 • principiul responsabilității – ca operator de date suntem responsabili de respectarea prevederilor legale, cât și a eticii ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • principiul transparenței – ce este respectat prin informarea completă, corectă și obiectivă cu privire la datele colectate și scopul colectării;
 • principiul limitării scopului prelucrării – datele vor fi folosite doar în scopul pentru care sunt colectate, scop indicat mai jos;
 • principiul exactității datelor – datele personale colectate trebuie să fie corecte și actualizate constant;
 • principiul limitării stocării datelor – datele cu caracter personal nu vor fi păstrate pe o perioadă de timp mai lungă decât cea necesară scopului în care au fost colectate;
 • principiul integrității și confidențialității – suntem obligați să asigurăm protecția datelor cu caracter personal atât împotriva riscurilor din exterior, cât și a posibilelor incidente din interior.LOS PEPES SRL acordă o importanță deosebită confidențialității datelor. Din acest motiv solicităm doar datele necesare bunei desfășurări a comunicării cu CLIENȚII noștri. De asemenea, trebuie menționat că LOS PEPES SRL nu procesează date cu caracter personal decât cu scopul unic de a putea oferi servicii clienților săi (date necesare facturării clienților și comunicării cu aceștia în vederea furnizării serviciilor achiziționate de la noi).
Ce informatii colectam

Colectăm date personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în utilizarea serviciilor noastre.
Majoritatea acestor date le preluăm direct de la dvs. în următoarele situații:

 • când creați un cont de client Pachet Eveniment prin comanda unui produs de pe site-ul nostru
 • când trimiteți un mesaj prin formularele de pe site-ul nostru

Trebuie menționat că mai colectăm o serie de informații prin metode care nu sunt la fel de evidente ca cele menționate anterior dar pe care le vom explica în cele ce urmează:

 • informații legate de contul de client care sunt colectate în perioada în care folosiți serviciile noastre (ex.: număr de cont, achiziții, date de expirare, informații solicitate în cadrul tichetelor de suport);
 • cookies și tehnologii similare ne permit identificarea unui istoric parțial de navigare, link-uri accesate, produsele achiziționate, tipul de dispozitiv pe care îl folosiți și ne oferă informații legate de modul în care interacționați cu serviciile noastre. Aceste date le folosim doar cu scopul de a îmbunătăți modul de afișare al conținutului de pe site-ul nostru precum și a serviciilor din oferta noastră.
 • date despre utilizarea serviciilor noastre sunt colectate automat atunci când folosiți sau interacționați cu serviciile noastre (ex.: metadata, loguri și informații de localizare).
Scopul colectarii datelor

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produsele si serviciile noastre sau de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care ti le oferim. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

Cine are acces la aceste date

Pentru a-ti oferi servicii cat mai competitive, pentru a executa tranzactiile pe care le initiezi, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, servicii de curierat, din Romania sau din Uniunea Europeana/Spatiului Economic European, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli obligatorii etc).

Drepturile dvs si modul de exercitare
 • dreptul la informare – dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de LOS PEPES srl, conform celor prevazute in prezentul document;
 • dreptul de acces – poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre LOS PEPES srl, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, LOS PEPES srl va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale LOS PEPES srl;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Datele pot fi sterse de către CLIENT direct din contul său sau în urma unei cereri trnsmise prin email către Pachet Eveniment;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);
 • dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al ING (inclusiv crearii de profiluri) sau realizate in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita LOS PEPES srl;
 • dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de catre Client LOS PEPES srl, (ii)  daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;
 • dreptul de a depune plangere – poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre ING la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor si produselor LOS PEPES srl – in cazul in care ING ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate (i) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (c) contesta decizia.
Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul LOS PEPES srl din str. Zorilor nr. 22, bl. 56B, sc. A, etaj 2, ap. 10, Suceava, România sau prin E-mail: contact@pacheteveniment.ro 
Cum puteți vedea, modifica sau șterge informațiile dvs cu caracter personal

Puteți accesa contul dvs. de client Pachet Evenment (https://pacheteveniment.ro) atât pentru vizualizarea datelor cu caracter personal pe care le stocăm despre dvs, cât și pentru modificarea și ștergerea acestora.
Dacă solicitați ștergerea datelor, aceasta se va onora în maximum 30 de zile cu condiția ca aceste date să nu fie încă folosite în relația cu dvs. privitoare la servicii achiziționate și active, sau dacă nu sunt necesare în alte situații legale (legislația fiscală sau de prevenire și combatere a criminalității informatice de exemplu).